Προειδοποίηση Κινδύνου

Προειδοποίηση κινδύνου: Ο ιστότοπος Signal2Forex δεν θα φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια των χρημάτων σας εξαιτίας της χρήσης προϊόντων που αγοράστηκαν σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων συμβούλων εμπειρογνωμόνων και σημείων ενδείξεων. Επίσης, οι τιμές Forex και οι προσφορές που υποβάλλονται στους πληροφοριοδότες ενδέχεται να μην είναι ακριβείς και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική τιμή της αγοράς, δηλαδή οι τιμές είναι ενδεικτικές και δεν είναι κατάλληλες για εμπορικούς σκοπούς. Πρέπει να καταλάβετε σχετικά με τους κινδύνους και το κόστος που συνδέονται με τη διαπραγμάτευση των χρηματοπιστωτικών αγορών, είναι μια από τις πιο επικίνδυνες επενδυτικές μορφές.