Προειδοποίηση Κινδύνου

Προειδοποίηση κινδύνου: Ο ιστότοπος Signal2Forex.com (καθώς και ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου) δεν θα φέρουν καμία ευθύνη για την απώλεια χρημάτων σας, εξαιτίας της χρήσης προϊόντων που αγοράστηκαν σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων εμπειρογνωμόνων και των σημάτων ένδειξης. Επίσης, οι τιμές Forex και οι προσφορές που υποβάλλονται στους πληροφοριοδότες ενδέχεται να μην είναι ακριβείς και μπορεί να διαφέρουν από την τρέχουσα τιμή αγοράς, δηλαδή οι τιμές είναι ενδεικτικές και δεν είναι κατάλληλες για εμπορικούς σκοπούς. Πρέπει να καταλάβετε σχετικά με τους κινδύνους και το κόστος που σχετίζονται με τη διαπραγμάτευση των χρηματοπιστωτικών αγορών, είναι μια από τις πιο επικίνδυνες επενδυτικές μορφές που είναι δυνατόν.