Skype: Signal2forex / Whatsapp: +79065178835
0$0.00

គ្មាន​ផលិត​ផល​នៅ​ក្នុង​រទេះ​នោះ​។

គោលការណ៍​ឯកជនភាព

ទូទៅ
Signal2forex.com ប្តេជ្ញាការពារភាពឯកជនរបស់អ្នក។ យើងយល់ថាអ្នកចង់រក្សាព័ត៌មានរបស់អ្នកជាលក្ខណៈឯកជនមានសុវត្ថិភាពនិងដាច់ដោយឡែក។ គោលនយោបាយភាពឯកជននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយអ្នកសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវប្រើវែបសាយនិងក្នុងអ្វី។

ការព្រមព្រៀងប្រើព័ត៌មាន
គោលនយោបាយនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដោយស្របច្បាប់រវាងអ្នកនិងយើង។ តាមរយៈការចូលមើលការចូលប្រើឬការប្រើវេបសាយឬការផ្តល់ព័ត៌មានដល់យើងអ្នកយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌនៃគោលការណ៍ភាពឯកជននេះហើយអ្នកយល់ព្រមនឹងការប្រមូលនិងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របលើលក្ខខណ្ឌនៃគោលនយោបាយភាពឯកជននេះទេសូមបញ្ឈប់ការប្រើអ៊ីនថឺនេតភ្លាមៗ។

និយមន័យក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌអនុវត្តចំពោះគោលនយោបាយសិទ្ធិឯកជននេះលុះត្រាតែមានការបញ្ជាក់ផ្សេងទៀត។ បន្ថែមទៅនឹងគោលនយោបាយនេះ, សូមពិនិត្យឡើងវិញនូវលក្ខខណ្ឌនិងលក្ខខណ្ឌរបស់យើងដែលត្រូវបានបែងចែកនៅទីនេះដោយយោង។

តើយើងប្រមូលព័ត៌មានអ្វីខ្លះ?
យើងប្រមូលទិន្នន័យនិងព័ត៌មានពីរប្រភេទពីអ្នក:

1. ព័ត៌មានមិនផ្ទាល់ខ្លួន - យើងរក្សាទុកព័ត៌មានដែលមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួន (“ ព័ត៌មានមិនផ្ទាល់ខ្លួន”) ដូចជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រប្រហាក់ប្រហែលទីតាំងគេហទំព័រការស្នើសុំគេហទំព័រប្រភេទកម្មវិធីរុករកភាសាគេហទំព័រដែលអ្នកចូលមើលមុនឬក្រោយពេលចូលមើល។ គេហទំព័រគេហទំព័រអាសយដ្ឋានប្រភេទវេទិកាចុចលេខទំព័រចុះចតទំព័រដែលបានមើលនិងលំដាប់លំដោយនៃទំព័រទាំងនោះនិងពេលវេលាដែលចំណាយលើទំព័រនានា។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានប្រមូលនិងរក្សាទុកសម្រាប់ហេតុផលសុវត្ថិភាពហើយដូច្នេះយើងអាចធ្វើសវនកម្មនិងតាមដានការប្រើប្រាស់ស្ថិតិសវនកម្មលើសាខារបស់យើងនិងគណនាការទូទាត់ទៅឱ្យភាគីទីបី។

“ ឃុកឃី” - ព័ត៌មានមិនមែនផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានប្រមូលតាមរយៈការប្រើប្រាស់ខូឃីស៍ដូច្នេះនៅពេលចូលមើលឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រយើងអាចប្រើខូឃីស៍មួយឬផ្សេងទៀត។ ឃុកឃីគឺជាឯកសារអត្ថបទតូចៗដាក់នៅលើឧបករណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលអាចឱ្យគេហទំព័រចងចាំនូវចំណូលចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ ព័ត៌មានលម្អិតអំពីខូឃីស៍និងរបៀបដែលយើងប្រើវានៅលើគេហទំព័រនិងគេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលអនុវត្តឧបករណ៍គេហទំព័ររបស់យើងអាចរកឃើញនៅក្នុងគោលការណ៍ខូឃីរបស់យើងដែលពិពណ៌នាអំពីវិធីដែលអ្នកអាចបិទខូឃីស៍ឬគ្រប់គ្រងពួកវាបាន។

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាព័ត៌មានដែលអាចជារបស់ឯកជនឬរសើប។ យើងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនខាងក្រោមពីអ្នកនៅពេលអ្នកបង្កើតគណនី (“ គណនី”) នៅលើគេហទំព័រដែល តម្រូវឲ្យ ចូលទៅកាន់ផ្នែកជាក់លាក់នៃសេវាកម្ម៖ ឈ្មោះពេញប្រទេសអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលអ៊ីមែលពាក្យសម្ងាត់និងលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។

តើអ្វីទៅជាគោលបំណងនៃការប្រមូលព័ត៌មាននេះ?
ដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មរបស់យើងអ្នកប្រើប្រាស់អាចត្រូវបានស្នើសុំឱ្យបំពេញបែបបទដោយផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះដល់គេហទំព័រនេះ។ ចម្លើយចំពោះសំណួរលើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនគឺមិនចាំបាច់ទេលើកលែងតែវាលត្រូវបានសម្គាល់ដោយសញ្ញាផ្កាយ។
យើងប្រមូលព័ត៌មានដែលបានលើកឡើងខាងលើដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសេវាកម្មល្អប្រសើរជាងមុន។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក៏អនុញ្ញាតឱ្យយើងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវជំនួយបច្ចេកទេសនិងការគាំទ្រ។
ព័ត៌មានមិនមែនផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានប្រមូលសម្រាប់គោលបំណងស្រាវជ្រាវនិងស្ថិតិដើម្បីជួយយើងអភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍនិងកែលម្អសេវាកម្មដោយផ្អែកលើចំណង់ចំណូលចិត្តការប្រើប្រាស់និងអន្តរកម្មជាមួយសេវាកម្មរបស់អ្នកដើម្បីដំណើរការសំណើរបស់អ្នកសម្រាប់ព័ត៌មាននិងដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវអ្វីដែលអ្នកត្រូវការ។ ផលិតផលនិងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធ។

តើនរណាដែលទទួលព័ត៌មាននេះ?

យើងចែករំលែកពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងមិនមែនផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយភាគីទីបីនៅពេលដែលវាត្រូវបានទាមទារដើម្បីផ្តល់, រក្សាឬកែលម្អសេវាកម្មនិងប្រតិបត្តិការរបស់យើង។ នេះគឺជាករណីជាមួយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ភាគីទីបីនិងសាខា យើងចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួយភាគីទីបីក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងផ្តល់ឱ្យយើងឬភាគីទីបីគិតថាអ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍។

យើងចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងមិនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បី:
- ភាគីទីបីដែលផ្តល់សេវាកម្មដល់សេវាកម្មរួមមានអ្នកផ្តល់សេវាអ៊ីមែលនិងអ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យ។
- ភាគីទីបីដែលផ្តល់សេវាកម្មក្រុមហ៊ុនទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការគេហទំព័រ។ -
- សវនកររឺទីប្រឹក្សាផ្សេងទៀតដែលធ្វើសវនកម្មលើដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន។
- អ្នកទិញឬវិនិយោគិនសក្តានុពលណាមួយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។

ដំណើរការណាមួយដែលអនុវត្តដោយអ្នកផ្តល់សេវាភាគីទីបីរបស់យើង (“ អ្នកទទួល”) ដែលនឹងត្រូវបានតម្រូវដោយច្បាប់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកិច្ចព្រមព្រៀងដំណើរការទិន្នន័យក្នុងទម្រង់ដែលត្រូវការដោយច្បាប់រក្សាសិទ្ធិការពារទិន្នន័យតាមច្បាប់ណាមួយនិងកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នក។ អ្នកទទួលដើម្បីគោរពព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងដោះស្រាយវាស្របតាមច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ។ អ្នកទទួលគឺតំរូវអោយរក្សាការសម្ងាត់នៃព័ត៌មានបែបនេះនិងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតែក្នុងពេលផ្តល់សេវាកម្មដែលបានរៀបរាប់ខាងលើហើយសំរាប់គោលបំណងដែលសេវាកម្ម Signal2forex កំណត់។

យើងក៏អាចចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិងព័ត៌មានផ្សេងទៀតប្រសិនបើយើងមានហេតុផលត្រឹមត្រូវដើម្បីជឿថាវាចាំបាច់ដើម្បី: - គោរពតាមច្បាប់ឬដីការបស់តុលាការ; - ស្វែងរកការពារការបន្លំការដោះស្រាយសន្តិសុខការរំលោភគោលនយោបាយឬបញ្ហាបច្ចេកទេសរបស់យើង។ - ពង្រឹងបទប្បញ្ញត្តិនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះឬកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតរវាងអ្នកនិងសេវាកម្ម Signal2forex រួមទាំងការស៊ើបអង្កេតអំពីការបំពានដែលអាចកើតមាន។

ការប្រើពត៌មាន
ការប្រមូលនិងដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមានគោលបំណងផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មដើម្បីផ្ញើជូនអ្នកនូវការផ្តល់ជូនទីផ្សារលើផលិតផលឬសេវាកម្មដែលយើងគិតថាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកនិងដើម្បីបំពេញគោលបំណងផ្សេងទៀតដូចដែលមានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជននេះ។ Signal2forex.com នឹងរក្សាទុកទិន្នន័យនេះដរាបណាយើងជឿជាក់ថាវាចាំបាច់និងសមស្របដើម្បីផ្តល់និងគ្រប់គ្រងសេវាកម្មរបស់យើង។

សន្ដិសុខនិងការសម្ងាត់
សេវាកម្ម Signal2forex.com ចាត់ទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាការសម្ងាត់ដ៏តឹងរឹងហើយម៉ាស៊ីនមេដែលទិន្នន័យនេះត្រូវរក្សាទុករួមបញ្ចូលទាំងវិធានការសន្តិសុខស្តង់ដារឧស្សាហកម្មចាំបាច់ដើម្បីការពារការបំផ្លាញដោយចៃដន្យឬខុសច្បាប់ការបាត់បង់ការផ្លាស់ប្តូរការបង្ហាញព័ត៌មានដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនអាចធានាបានទាំងស្រុងនូវសុវត្ថិភាពព័ត៌មានរបស់អ្នកដែលអាចត្រូវបានចូលដំណើរការបង្ហាញកែប្រែឬបំផ្លាញហើយវាគួរតែត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្នកចែករំលែកព័ត៌មាននេះដោយប្រថុយប្រថានរបស់អ្នក។

ភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀត
គោលនយោបាយសិទ្ធិឯកជននេះអនុវត្តតែចំពោះសេវាកម្មប៉ុណ្ណោះ។ គោលនយោបាយនេះមិនត្រូវបានអនុវត្តទៅវេបសាយភាគីទីបីភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់យើង។ គេហទំព័រឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីអាចមានគោលនយោបាយភាពឯកជនរបស់ពួកគេហើយយើងណែនាំអ្នកឱ្យអានដោយយកចិត្តទុកដាក់។ មុននឹងប្រើប្រាស់គេហទំព័រនិងសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីឬមុនពេលធ្វើការទិញយើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកអាននិងយល់អំពីគោលការណ៍ឯកជនភាពនិងលក្ខខណ្ឌនៃគេហទំព័រនិងសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីនិងការធានាសម្រាប់ផលិតផលដែលបានទិញ។ អ្នកកំពុងដឹងនិងស្ម័គ្រចិត្តសន្មតថារាល់ហានិភ័យនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័រភាគីទីបីដើម្បីទិញផលិតផលនិងសេវាកម្ម។ អ្នកទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមថាយើងនឹងមិនមានការទទួលខុសត្រូវអ្វីទាំងអស់ទាក់ទងនឹងគេហទំព័រភាគីទីបីបែបនេះនិងការប្រើប្រាស់របស់អ្នក។

ធ្វើឱ្យទាន់សម័យទៅគោលនយោបាយនេះ
គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះគឺអាស្រ័យលើការកែប្រែ។ សូមពិនិត្យមើលក្បាល“ បានកែប្រែចុងក្រោយ” នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃឯកសារនេះដើម្បីដឹងថានៅពេលដែលគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ។ រាល់ការផ្លាស់ប្តូរចំពោះគោលការណ៍ភាពឯកជននេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលយើងប្រកាសគោលការណ៍ឯកជនភាពដែលបានកែលម្អនៅលើគេហទំព័រ។ ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រឬសេវាកម្មរបស់អ្នកឬការផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយមានន័យថាអ្នកទទួលយកគោលការណ៍ឯកជនភាពដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។

បានកែប្រែចុងក្រោយ: 05 january 2018

ចែករំលែកផលិតផលនេះ!