Skype: Signal2forex / Whatsapp: +79065178835
0$0.00

ບໍ່ມີຜະລິດຕະພັນໃນໂຄງຮ່າງການ.

ປະຕິທິນທາງເສດຖະກິດ

ນີ້ແມ່ນຫນຶ່ງໃນປະຕິທິນເສດຖະກິດທີ່ມີປະໂຫຍດທີ່ຈະປັບປຸງໂດຍອັດຕະໂນມັດພາຍໃນ 1 ວິນາທີຂອງເຫດການເສດຖະກິດສາກົນທີ່ສໍາຄັນ. ປະຕິທິນປະກອບມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເຫດການ, ການຄາດຄະເນແລະກາຟເຄື່ອນໄຫວ.
ທ່ານສາມາດກົດປຸ່ມ“ ໂລກ” ແລະເລືອກປະເທດທີ່ທ່ານສົນໃຈເທົ່ານັ້ນ.

Share this product!