Polityka prywatności

GENERAŁ
Signal2forex.com zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności. Rozumiemy, że chcesz, aby twoje dane były prywatne, bezpieczne i dyskretne. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu pomóc Ci zdecydować, czy korzystać z Witryny i w czym.

ZGODA NA KORZYSTANIE Z INFORMACJI
Niniejsza Polityka stanowi prawnie wiążącą umowę między Tobą a nami. Odwiedzając, uzyskując dostęp lub korzystając z Witryny lub przekazując nam informacje, akceptujesz warunki niniejszej Polityki prywatności i zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI, PROSIMY O NATYCHMIASTOWE ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY.

Definicje w Warunkach mają zastosowanie do niniejszej Polityki prywatności, o ile nie podano inaczej. DODATKOWO DO NINIEJSZEJ POLITYKI, PROSZĘ PRZEGLĄD NASZYCH WARUNKÓW, KTÓRE SĄ ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

Jakie informacje zbieramy?
Zbieramy dwa rodzaje danych i informacji od Ciebie:

1. Dane nieosobowe - zachowujemy niektóre dane nieosobowe ("Informacje nieosobowe"), takie jak przybliżona lokalizacja geograficzna, żądanie internetowe, typ przeglądarki, język przeglądarki, strony internetowe odwiedzane przed lub po odwiedzeniu naszej witryny internetowej , Adresy URL, typ platformy, numery kliknięć, strony docelowe, przeglądane strony i kolejność tych stron oraz czas spędzony na stronach. Informacje te są gromadzone i przechowywane ze względów bezpieczeństwa, dzięki czemu możemy audytować i statystycznie monitorować wykorzystanie, kontrolować nasze podmioty stowarzyszone i obliczać płatności na rzecz stron trzecich.

"Pliki cookie" - Dane nieosobowe są gromadzone między innymi za pomocą plików cookie, więc podczas uzyskiwania dostępu do lub korzystania z Witryny możemy wykorzystywać jeden lub więcej plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniu użytkownika, które umożliwiają stronie zapamiętanie preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat plików cookie oraz sposobu, w jaki korzystamy z nich w Witrynie i innych witrynach internetowych wdrażających nasze narzędzia internetowe, można znaleźć w naszej Polityce plików cookie, która opisuje również, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie lub kontrolować je.

2. Dane osobowe to informacje, które mogą mieć charakter prywatny lub poufny. Gromadzimy następujące dane osobowe podczas tworzenia konta ("Konto") w Witrynie internetowej, które jest wymagane do uzyskania dostępu do niektórych części Usługi: pełne imię i nazwisko, kraj, adres e-mail, hasło i numer telefonu.

CZYM JEST CEL ZBIERANIA TEGO INFORMACJI?
Aby uzyskać dostęp do naszych usług, użytkownicy mogą zostać poproszeni o wypełnienie formularza, podając pewne dane osobowe na tej stronie. Odpowiedzi na pytania dotyczące danych osobowych nie są obowiązkowe, chyba że pola są oznaczone gwiazdką.
Zbieramy wymienione powyżej informacje, aby zapewnić lepszą obsługę. Twoje dane osobowe umożliwiają nam również udzielenie pomocy technicznej i wsparcia.
Dane nieosobowe gromadzone są w celach badawczych i statystycznych, aby umożliwić nam rozwijanie, dostosowywanie i ulepszanie Usługi, w oparciu o Twoje preferencje, wykorzystanie i interakcje z Usługą, przetwarzanie Twoich żądań dotyczących informacji oraz zapewnienie Ci jak najwięcej odpowiednie produkty i usługi.

KTO ELSE OTRZYMA NINIEJSZE INFORMACJE?

Udostępniamy dane osobowe i nieosobowe stronom trzecim, gdy jest to wymagane w celu świadczenia, utrzymywania lub ulepszania naszych usług i działania. Dzieje się tak w przypadku reklam podmiotów trzecich i podmiotów stowarzyszonych; udostępniamy Twoje dane stronom trzecim w celu dostarczania użytkownikowi reklam i ofert, które my lub osoby trzecie uważamy za zainteresowanych.

Udostępniamy Twoje dane osobowe i nieosobowe, aby:
- strony trzecie świadczące usługi na rzecz Usługi, w tym dostawcy usług poczty elektronicznej i weryfikatorzy danych;
- strony trzecie, które świadczą usługi Spółki w związku z funkcjonowaniem Witryny; -
- wszelkich audytorów lub innych doradców kontrolujących dowolny z procesów biznesowych Spółki;
- wszelkich potencjalnych nabywców lub inwestorów w Spółce.

Wszelkie przetwarzanie wykonywane przez któregokolwiek z naszych zewnętrznych dostawców usług ("Odbiorcy") będzie podlegać, o ile wymaga tego prawo, umowom przetwarzania danych w wymaganej przez prawo formie, z zachowaniem wszelkich ustawowych praw do ochrony danych i zobowiązujących Odbiorców do poszanowania Danych Osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami. Odbiorcy są zobowiązani do zachowania poufności takich informacji i do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie w trakcie świadczenia wyżej wymienionych usług i wyłącznie do celów określonych przez usługę Signal2forex.

Możemy również udostępniać dane osobowe i inne informacje, jeśli mamy uzasadnione podstawy, by sądzić, że konieczne jest: - przestrzeganie prawa lub nakazu sądowego; - wykrywać, zapobiegać oszustwom adresowym, bezpieczeństwu, naruszaniu naszych zasad lub problemów technicznych; - egzekwować postanowienia niniejszej Polityki prywatności lub innych umów między Tobą a usługą Signal2forex, w tym sprawdzać potencjalne naruszenia tych zasad.

WYKORZYSTANIE INFORMACJI
Gromadzenie i przetwarzanie Danych osobowych ma na celu zapewnienie Ci Usługi, wysyłanie Ci ofert marketingowych dotyczących produktów lub usług, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie odpowiednie, oraz wypełnianie innych celów określonych w niniejszej polityce prywatności. Signal2forex.com będzie przechowywać te dane tak długo, jak uważamy, że jest to konieczne i odpowiednie w celu świadczenia naszych usług i zarządzania nimi.

BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ
Usługa Signal2forex.com traktuje Twoje Dane Osobowe w ścisłej tajemnicy, a serwer, na którym te dane mają być przechowywane, zawiera niezbędne środki bezpieczeństwa zgodne ze standardami branżowymi, aby zapobiec przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, zmianie, nieuprawnionemu ujawnieniu lub dostępowi. Nie możemy jednak całkowicie zagwarantować bezpieczeństwa twoich informacji, do których można uzyskać dostęp, ujawnić, zmodyfikować lub zniszczyć, i należy podkreślić, że udostępniasz te informacje na własne ryzyko.

Linki do innych stron
Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie Usługi. Zasady nie mają zastosowania do stron internetowych osób trzecich, powiązanych z naszą Witryną. Witryny lub usługi stron trzecich mogą mieć własne zasady ochrony prywatności i radzimy je uważnie przeczytać. Przed skorzystaniem z witryn i usług stron trzecich lub przed dokonaniem zakupu zalecamy przeczytanie i zrozumienie zasad ochrony prywatności i warunków takich stron internetowych i usług stron trzecich oraz gwarancji na zakupione produkty. Świadomie i dobrowolnie podejmujesz ryzyko związane z korzystaniem z witryn stron trzecich w celu zakupu produktów i usług. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do takich stron osób trzecich i korzystania z nich.

AKTUALIZACJE DO NINIEJSZEJ POLITYKI
Niniejsza Polityka prywatności podlega modyfikacjom. Sprawdź nagłówek "Ostatnia modyfikacja" u dołu tego dokumentu, aby sprawdzić, kiedy niniejsza Polityka prywatności była ostatnio aktualizowana. Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce prywatności zaczną obowiązywać po opublikowaniu zmienionej Polityki prywatności w Witrynie. Korzystanie z Witryny lub Usługi lub podanie danych osobowych po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację zaktualizowanej Polityki prywatności.

Ostatnia modyfikacja: 05 styczeń 2018