Warunki (umowa publiczna)

PODSTAWOWE KONCEPCJE
Poniżej opisano zasady i warunki ("Regulamin"), Na podstawie której usługa Signal2Forex ("Usługa"Lub"We") Oferuje dostęp do strony internetowej znajdującej się na stronie www.signal2forex.com wraz z odpowiednimi witrynami krajowymi ("teren") Klientowi, niezależnie od tego, czy jesteś Kontem (jak zdefiniowano poniżej) posiadaczem ("ty") I korzystania z jej produktów za pośrednictwem Strony ("Produkty").
PRZECZYTAJ Polityka prywatności, Cookie Policy, ryzyko ostrzeżenie i wszystkie z następujących WARUNKÓW tym warunki SPECJALNYCH przed użyciem tej stronie. KONTYNUACJA UZYSKIWANIA DOSTĘPU LUB UŻYCIA TEJ STRONY LUB JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW NA TEJ STRONIE, WYRAŻA ZGODĘ NA AKCEPTACJĘ NINIEJSZYCH WARUNKÓW. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, usunięcia lub uzupełnienia niniejszych Warunków w dowolnym czasie. Korzystanie z Witryny lub Produktów lub podanie danych osobowych po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację zaktualizowanego Regulaminu.
Użytkownik rozumie i zgadza się, że Serwis może przerwać lub zmienić Witrynę w dowolnym momencie, bez uprzedzenia. Użytkownik rozumie również i zgadza się, że Serwis może przerwać lub ograniczyć korzystanie z Witryny z dowolnego powodu bez powiadomienia.

TWOJE KONTO
W ramach procesu niezbędnego do założenia konta w Witrynie ("Konto") i uzyskania dostępu do niektórych Produktów wymagane będzie podanie pełnego imienia i nazwiska, adresu e-mail, hasła i numeru telefonu ("Poświadczenia rejestracyjne" "). Musisz upewnić się, że Twoje poświadczenia rejestracyjne są dokładne, prawdziwe i zaktualizowane. Podając nieprawdziwe dane rejestracyjne, umowa publiczna nie jest uważana za zawartą.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego adresu e-mail i hasła oraz musi natychmiast powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym użyciu Konta. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za całą aktywność i użytkowanie na swoim Koncie.
Zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania Twojego konta, według naszego wyłącznego uznania, w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

ZAKUPY
Płatność: Aby dokonać zakupu naszych Produktów, należy dokonać płatności przy użyciu metody płatności udostępnionej Użytkownikowi. Możemy skierować Cię na strony naszych zaufanych dostawców usług płatniczych. Możesz zostać poproszony o podzielenie się z dostawcami usług płatniczych Twoje dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres, numer identyfikacyjny), informacje finansowe (np. Numer Twojej karty kredytowej, konto bankowe itp.) I wszelkie inne informacje. Zgadzasz się, że wszystkie informacje podane w związku z takim zakupem będą dokładne, kompletne i aktualne.
Użytkownik zgadza się zapłacić wszelkie opłaty naliczone przy użyciu karty kredytowej, karty debetowej lub innego mechanizmu płatności po cenach obowiązujących w chwili poniesienia takich opłat. Będziesz także płacić wszelkie należne podatki związane z dokonanymi zakupami.
Wznowienia: Kupując nasze produkty, otrzymujesz rok bezpłatnego wsparcia i aktualizacji.
Refundacje: Zwrócimy Ci pieniądze, jeśli nasz produkt nie działa. W takim przypadku lub jeśli uważasz, że zostałeś obciążony błędem, skontaktuj się z nami w ciągu 15 dni od takiego obciążenia. Nie zostaną zwrócone żadne opłaty za więcej niż 15 dni. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia prośby o zwrot pieniędzy, jeśli będziemy rozsądnie sądzić, że chcesz uzyskać nasze Produkty w nieuczciwy sposób.

WYŁĄCZENIE
Ze względu na liczbę źródeł, z których pozyskuje się zawartość prezentowaną na Stronie, oraz nieodłączne zagrożenia związane z dystrybucją elektroniczną, mogą wystąpić opóźnienia, pominięcia lub nieścisłości w takich treściach i Witrynie.
WSZYSTKIE TREŚCI I PRODUKTY TEJ STRONY INTERNETOWEJ SĄ DOSTARCZANE BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. Właściciele i pracownicy portal SIGNAL2FOREX.COM NIE MOŻE I NIE GWARANTUJE, dokładności, kompletności, AKTUALNOŚCI Z DATAS dostępna za pośrednictwem witryny, jak i właścicieli STRONIE NINIEJSZYM ZRZEKA wszelkich takich gwarancji wyraźnych lub domniemanych.
W ŻADNYM WYPADKU właścicieli i pracowników z tej strony ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB OSOBY TRZECIE dla wszelkiego rodzaju straty finansowe, utratę zysków, jakiekolwiek przypadkowe uszkodzenia lub ich konsekwencje JAKO WYNIK bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystaniem informacji i produktów z serwisu.

OGRANICZONA LICENCJA
Signal2Forex udziela użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenośnej i ograniczonej licencji osobistej na dostęp do Strony i korzystanie z niej ("Licencja"). Niniejsza Licencja jest uzależniona od pełnej i ciągłej zgodności z niniejszymi Warunkami. Zgadzasz się nie odsprzedawać Produktów zakupionych na tej stronie innym osobom ani kopiować żadnych materiałów pojawiających się w Witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody właścicieli tej witryny. Użytkownik zgadza się nie wykorzystywać żadnej funkcji komunikacji elektronicznej Usług w Witrynie do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem, obraźliwych i uciążliwych dla prywatności innej osoby, nękania i zniesławiających. Użytkownik zgadza się, że Signal2forex, według własnego uznania i za powiadomieniem lub bez niego, może zakończyć dostęp do dowolnych lub wszystkich Usług i Produktów oraz usunąć wszelkie informacje lub treści.

PRAWA SPÓŁKI
Signal2Forex zastrzega sobie prawo do wstrzymania działania niniejszej Witryny lub jakiejkolwiek jej części w dowolnym czasie, a także nie może dochodzić roszczeń wobec Usługi w związku z tym.

LINKI DO STRONY STRON TRZECICH
Ta strona zawiera hiperłącza do stron internetowych stron trzecich. Takie hiperłącza są dostępne wyłącznie w celach informacyjnych. Właściciele signal2forex.com nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość lub działanie takich stron internetowych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z dowolnych treści na innych stronach internetowych, do których może prowadzić łącze z tej witryny.

INFORMACJE O RYNKU
Signal2forex.com może udostępnić Ci informacje finansowe wygenerowane wewnętrznie lub uzyskane od partnerów ("Dostawcy zewnętrzni"). Obejmuje to dane o rynku finansowym, wyceny, wiadomości, wykresy opinii i dane analityczne ("Informacje rynkowe").

Informacje rynkowe podawane na Stronie nie stanowią porady inwestycyjnej. Udostępniamy go wyłącznie jako usługę dla własnej wygody. Signal2forex.com i jej Dostawcy zewnętrzni nie gwarantują dokładności, aktualności, kompletności ani prawidłowego sekwencjonowania Informacji o Rynku i nie gwarantują żadnych wyników z tego używania.

WYKORZYSTANIE I DOSTĘP DO WITRYNY
Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie i utrzymywanie środków dostępu do Witryny, które mogą obejmować między innymi komputer osobisty lub urządzenie mobilne, sprzęt łączący i linie telekomunikacyjne.

Gwarantujesz, że zaimplementowałeś właściwą ochronę komputera i wszystkich danych na nim. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem i przechowywaniem informacji na komputerze lub urządzeniu, przez które uzyskasz dostęp do Witryny (zwanej dalej "Komputerem").

Zgadzasz się, że usługa Signal2forex nie będzie zobowiązany do Ciebie w wydarzeniu uszkodzenia lub zniszczenia systemów komputerowych, danych lub dokumentacji lub za opóźnienia, straty lub błędów wynikających z awarii lub niegospodarności sprzętu komputerowego lub oprogramowania.

W żaden sposób, bezpośrednio lub pośrednio, nie narazisz Signal2forex.com na żaden wirus komputerowy lub inny podobnie szkodliwy materiał.

PROBLEMY TECNICZNE

Użytkownik rozumie, że problemy techniczne lub inne warunki mogą opóźnić lub uniemożliwić dostęp do Witryny.

Zgadzasz się nie trzymać właściciele Signal2forex.com ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, awarie systemu i usterek, awarii linii komunikacyjnych, urządzeń lub oprogramowania, awarii i problemów dostępu do systemu, i innych podobnych problemach komputerowych i wad.

Usługa Signal2forex nie gwarantuje, że będzie można uzyskać dostęp do witryny w dowolnym czasie i dowolnej lokalizacji geograficznej.

ZNAKI TOWAROWE I PRAWA AUTORSKIE
Wszystkie produkty, tytuły, logotypy i znaki towarowe w treści witryny są własnością właścicieli witryny Signal2forex.com i są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

Użytkownik zgadza się nie usuwać żadnych informacji o prawach autorskich z materiałów drukowanych lub pobieranych z Witryny. Użytkownik zgadza się nie powielać ani nie dystrybuować naszych produktów ani innych materiałów chronionych prawem autorskim bez uprzedniego uzyskania zgody właścicieli usługi Signal2forex.

WYŁOM
Użytkownik zgadza się w pełni zabezpieczyć właścicielom Signal2forex.com wszystkich roszczeń, szkód, kosztów i wydatków, w tym opłaty prawne, które mogą powstać w wyniku naruszenia niniejszych Warunków przez Ciebie.

Ostatnia modyfikacja: 10 June 2018