Ochrana osobných údajov

GENERAL
Signal2forex.com sa zaväzuje chrániť vaše súkromie. Chápeme, že chcete, aby vaše informácie boli súkromné, bezpečné a diskrétne. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú navrhnuté tak, aby vám pomohli rozhodnúť, či používať web a v čom.

Súhlas s používaním informácií
Táto zmluva je právne záväznou dohodou medzi vami a nami. Návštevom, prístupom na webové stránky alebo ich využívaním alebo poskytovaním informácií súhlasíte s podmienkami týchto pravidiel ochrany osobných údajov a súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií. AK NIE SÚHLASÍTE S PODMIENKAMI TEJTO OBCHODNEJ ZÁUJMOVEJ POLITIKY, PREČÍTAJTE SI SAMOSTATNÝM POUŽÍVANÍM STRÁNKY.

Definície v zmluvných podmienkach sa vzťahujú na tieto pravidlá ochrany osobných údajov, pokiaľ nie je uvedené inak. ĎALEJ NA TÚTO POLICIU, PROSÍM PREHĽAD NAŠICH PODMIENOK A PODMIENOK, KTORÉ SÚ UVEDENÉ V TOMTO REFERENCII.

AKÉ INFORMÁCIE ZÍSKAME?
Vyberáme z vás dva typy údajov a informácií:

1. Neosobné informácie - Uchovávame niektoré informácie, ktoré nie sú osobne identifikovateľné ("neosobné údaje"), ako napríklad približnú geografickú polohu, webovú žiadosť, typ prehliadača, jazyk prehliadača, webové stránky, ktoré ste navštívili pred alebo po návšteve našej webovej stránky , Adresy URL, typ platformy, čísla kliknutí, vstupné stránky, prezerané stránky a poradie týchto stránok a čas strávený na stránkach. Tieto informácie sa zhromažďujú a uchovávajú z bezpečnostných dôvodov a preto môžeme auditovať a štatisticky sledovať používanie, auditovať naše pridružené spoločnosti a vypočítavať platby tretím stranám.

"Cookies" - Neoprávnené informácie sa zhromažďujú okrem iného prostredníctvom súborov cookie, takže pri prístupe alebo používaní webových stránok môžeme použiť jeden alebo viac súborov cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory umiestnené na zariadení používateľa, ktoré umožňujú webovým stránkam zapamätať si predvoľby používateľov. Podrobné informácie o súboroch cookie ao tom, ako ich používame na webových stránkach a iných webových stránkach, ktoré implementujú naše webové nástroje, nájdete v našich Pravidlách cookie, ktoré tiež opisujú, ako môžete cookies vypnúť alebo ich ovládať.

2. Osobné informácie sú informácie, ktoré môžu mať súkromnú alebo citlivú povahu. Pri vytváraní účtu ("Účet") na webových stránkach, ktorý je potrebný na prístup k určitým častiam služby, zhromaždíme od vás tieto osobné údaje: celé meno, krajinu, e-mailovú adresu, heslo a telefónne číslo.

ČO JE ÚČEL ZÍSKAVANIA TÝCHTO INFORMÁCIÍ?
V záujme prístupu k našim službám môžu byť používatelia vyzvaní, aby vyplnili formulár a poskytli niektoré osobné informácie na túto stránku. Odpovede na otázky týkajúce sa osobných údajov nie sú povinné, pokiaľ polia nie sú označené hviezdičkou.
Vyššie uvedené informácie zhromažďujeme, aby sme vám poskytli lepšiu službu. Vaše osobné informácie nám tiež umožňujú poskytnúť technickú pomoc a podporu.
Neoprávnené informácie sú zhromažďované na výskumné a štatistické účely, ktoré nám umožňujú rozvíjať, prispôsobovať a vylepšovať Službu na základe vašich preferencií, použitia a interakcií so Službou, spracovávať vaše požiadavky na informácie a poskytovať vám najviac príslušné produkty a služby.

KTO ĎALŠÍ PRIJÍMA TÚTO INFORMÁCIU?

Spoločné a neosobné informácie zdieľame s tretími stranami, ak je to potrebné na poskytovanie, udržiavanie alebo zlepšenie našich služieb a prevádzky. Je to tak v prípade reklám tretích strán a pobočiek; zdieľame Vaše informácie s tretími stranami, aby sme vám poskytli inzeráty a ponúkneme vám alebo tretím stranám, že vás môžu zaujímať.

Vaše osobné a neverejné informácie zdieľame na adrese:
- tretie strany, ktoré poskytujú služby tejto službe, vrátane poskytovateľov e-mailových služieb a overovateľov údajov;
- tretie strany, ktoré poskytujú služby spoločnosti v súvislosti s prevádzkou webovej stránky; -
- akýchkoľvek audítorov alebo iných poradcov, ktorí kontrolujú niektorý z obchodných procesov spoločnosti;
- všetkých potenciálnych kupujúcich alebo investorov v spoločnosti.

Akékoľvek spracovanie vykonané niektorým z našich poskytovateľov služieb tretej strany ("príjemcovia") sa v prípade, že to vyžaduje zákon, bude riadiť dohodou o spracovaní údajov vo forme požadovanej zákonom, zachovávajúc všetky vaše zákonné práva na ochranu údajov a zaväzuje Príjemcom rešpektovať osobné údaje a zaobchádzať s nimi v súlade s príslušnými zákonmi. Príjemcovia sú povinní zachovávať dôvernosť takýchto informácií a používať vaše osobné údaje iba v priebehu poskytovania vyššie uvedených služieb a len na účely, ktoré služba Signal2forex diktuje.

Môžeme tiež zdieľať Vaše osobné údaje a ďalšie informácie, ak máme dôvod domnievať sa, že je potrebné: - dodržiavať zákon alebo súdny príkaz; - odhaliť, zabrániť podvodom v súvislosti s adresami, bezpečnosť, porušovanie našich zásad alebo technických problémov, - presadzovať ustanovenia tejto Politiky ochrany osobných údajov alebo iné dohody medzi vami a službou Signal2forex, vrátane vyšetrovania možných porušení týchto pravidiel.

POUŽITIE INFORMÁCIÍ
Cieľom zhromažďovania a spracovania osobných údajov je poskytnúť vám túto službu, zaslať vám marketingové ponuky týkajúce sa produktov alebo služieb, o ktorých si myslíme, že by pre vás mohli byť relevantné, a splniť ďalšie účely stanovené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Signal2forex.com bude ukladať tieto údaje, pokiaľ sa domnievame, že sú potrebné a vhodné na poskytovanie a správu našich služieb.

BEZPEČNOSŤ A DÔVERNOSŤ
Služba Signal2forex.com zaobchádza s vašimi osobnými údajmi prísne dôverne a server, na ktorom sa majú tieto údaje uchovávať, obsahuje potrebné bezpečnostné opatrenia, ktoré sú štandardné v priemysle, aby sa zabránilo náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému odhaleniu alebo prístupu. Nemôžeme však úplne zaručiť bezpečnosť vašich informácií, ktoré môžu byť sprístupnené, zverejnené, pozmenené alebo zničené, a treba zdôrazniť, že tieto informácie zdieľate na svoje vlastné riziko.

Odkazy na iné stránky
Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na Službu. Pravidlá sa nevzťahujú na webové stránky tretích strán, ktoré sú prepojené s našimi webovými stránkami. Webové stránky alebo služby tretích strán môžu mať svoje vlastné pravidlá ochrany osobných údajov a odporúčame vám, aby ste si ich pozorne prečítali. Pred použitím stránok a služieb tretích strán alebo pred uskutočnením nákupu odporúčame, aby ste si prečítali a porozumeli pravidlám ochrany osobných údajov a podmienkam týchto webových stránok a služieb tretích strán a zárukám za zakúpené produkty. Vedome a dobrovoľne ste prevzali všetky riziká využívania stránok tretích strán na nákup produktov a služieb. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nebudeme mať žiadnu zodpovednosť za takéto stránky tretích strán a ich používanie.

AKTUALIZÁCIA TOHTO POLITIKY
Tieto Zásady ochrany osobných údajov podliehajú zmenám. Skontrolujte záhlavie "Posledná úprava" v spodnej časti tohto dokumentu a zistite, kedy bola táto politika ochrany osobných údajov naposledy aktualizovaná. Všetky zmeny v týchto pravidlách ochrany osobných údajov sa stanú účinnými, ak na stránkach uverejníme revidované pravidlá ochrany osobných údajov. Vaše používanie webovej stránky alebo služby alebo poskytovanie osobných informácií po akýchkoľvek zmenách znamená, že akceptujete aktualizované pravidlá ochrany osobných údajov.

Posledná úprava: 05 január 2018