• AUDUSD bröt nyckelstödsnivån 0.6700
  • Sannolikt falla till stödnivå 0.6600

AUDUSD valutapar bröt nyligen nyckelstödsnivån 0.6700 (tidigare månadslåga från juli, vilket också vände paret tidigare denna månad).

Utbrottet av stödnivån 0.6700 fortsätter (c)-vågen för den mellanliggande B-vågen från början av förra månaden.

Givet den tydliga dagliga nedåtgående trenden kan AUDUSD förväntas falla ytterligare mot nästa stödnivå 0.6600 (mål för fullbordandet av den aktiva subimpulsvågen (i)).

Signal2frex recensioner