Cảnh báo rủi ro

Cảnh báo rủi ro: Trang web Signal2Forex.com (cũng như chủ sở hữu trang web) sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc mất tiền của bạn do sử dụng các sản phẩm mua trên trang web này, bao gồm các cố vấn chuyên gia và tín hiệu chỉ báo. Ngoài ra, bất kỳ giá Forex và báo giá nào được trình bày trong thông tin có thể không chính xác và có thể khác với giá thị trường thực tế, có nghĩa là giá chỉ mang tính biểu thị và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Bạn phải hiểu về rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch thị trường tài chính, đây là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất có thể.